Θεραπείες μασάζ στο Massage Therapy

Η μάλαξη μπορεί να ταξινομηθεί με βάση τις δυτικές και ανατολικές παραλλαγές. Και στη Δύση και στην Ανατολή το μασάζ αναφέρεται από τα πολύ παλαιά χρόνια και έχει αποτελέσει σημαντικό μέρος στην παράδοση των δύο τόσο διαφορετικών μεταξύ τους πολιτισμών. Οι τεχνικές μασάζ που χρησιμοποιούνται σήμερα προέρχονται από πέντε βασικές σχολές, τη Σουηδική, την Αγγλική, τη Γερμανική, την Κινέζικη και την Ιαπωνική.

  • Η Σουηδική σχολή βασίζεται στα δυτικά πρότυπα ανατομίας του ανθρώπου. Χρησιμοποιεί τους ήπιους χειρισμούς για θεραπευτικούς σκοπούς και τους πιο έντονους για αθλητικούς σκοπούς.
  • Η Αγγλική σχολή έχει ως φιλοσοφία της ήπιους χειρισμούς και ενέργειες.
  • Η Γερμανική σχολή περιέχει ίδιους χειρισμούς με το σουηδικό σύστημα, αλλά συνιστά πιο έντονους και επώδυνους χειρισμούς σε όλες τις μορφές μάλαξης.
  • Η Κινέζικη σχολή βασίζεται στα παραδοσιακά ανατολικά πρότυπα, περιέχει τη διέγερση σημείων για να ρυθμιστεί το Chi, που δηλώνει την ενεργειακή δύναμη ζωής.
  • Τέλος, η Ιαπωνική σχολή ονομάζεται Shiatsu και περιλαμβάνει τεχνικές πίεσης με τα δάχτυλα των ενεργειακών σημείων του σώματος.
Η κλασική μάλαξη ανήκει στο σουηδικό σύστημα μασάζ και είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο είδος. Όλοι μας έχουμε επιχειρήσει κάποια στιγμή της ζωής μας να κάνουμε μασάζ σε κάποιο κοντινό μας άτομο. Οι τεχνικές που εφαρμόζουμε, ακόμη κι αν δεν είμαστε ειδικοί, ανήκουν στις τεχνικές της κλασική μάλαξης. Οι τεχνικές της κλασική μάλαξης είναι οι πιο απλές και λιτές τεχνικές, που καθένας μας μπορεί να εφαρμόσει.

Οι χειρισμοί του κλασικού μασάζ χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, τις πιέσεις, τις πλήξεις και τις δονήσεις. Παρακάτω θα μιλήσουμε για τις πιο βασικές τεχνικές ξεχωριστά.

Οι πιέσεις είναι μια κατηγορία τεχνικών του μασάζ που περιλαμβάνει χειρισμούς όπως την ολίσθηση, τη θωπεία, τις ανατρίψεις και τα ζυμώματα. Και οι τέσσερις τεχνικές μασάζ μπορούν να εκτελεστούν και από κάποιο άτομο που δεν είναι ειδικός. Οι τεχνικές αυτές είναι απλές και βασικές, χωρίς κόπο προκαλούν τη χαλάρωση, είναι ευχάριστες σε όλους μας και πάντα ευπρόσδεκτες.

Η ολίσθηση και η θωπεία είναι αυτό που λέμε το χάιδεμα. Είναι απαλοί χειρισμοί και επιφανειακοί με τους οποίους πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει κάθε μασάζ. Είναι εύκολοι χειρισμοί στην εκτέλεση τους, απόλυτα χαλαρωτικοί και σε καμία περίπτωση επίπονοι. Τα χέρια μας γλιστρούν απαλά, χωρίς καμία πίεση, επάνω στο δέρμα. Με την χαλαρή τριβή αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος και προετοιμάζει το έδαφος με αυτόν τον τρόπο να δεχτεί πιο δυνατούς χειρισμούς. Στην ουσία είναι ένα συνεχόμενο χάδι, σχεδόν σε όλους είναι ευχάριστο και διαρκούν τόσο ώστε να προκληθεί η χαλάρωση.

Οι ανατρίψεις διαδέχονται την θωπεία. Είναι στην ουσία πιο έντονοι χειρισμοί, αλλά χωρίς να είναι επώδυνοι και αυτοί. Οι ανατρίψεις μπορούν να εφαρμοστούν με διάφορα σημεία του χεριού, για παράδειγμα με την παλάμη, με τα δάχτυλα, με τον αντίχειρα ή και με τους κόμπους των δαχτύλων. Η ταχύτητα των χειρισμών μπορεί να είναι μικρή ή μεγάλη, ανάλογα με τον σκοπό που θέλουμε να πετύχουμε. Όταν εφαρμόζονται αργά και με μικρή πίεση προκαλούν χαλάρωση των μυών, ενώ όταν εκτελούνται έντονα και γρήγορα προκαλούν αύξηση του μυικού τόνου. Οι ανατρίψεις επιδρούν αντανακλαστικά σε όλο το σώμα χαλαρώνοντας το.

Τα ζυμώματα είναι πιο έντονοι χειρισμοί από τις ανατρίψεις και επιδρούν πιο βαθιά στους ιστούς του σώματος.Απαιτούν πιο περίπλοκους χειρισμούς και πιο εξειδικευμένους. Χρειάζεται ο ειδικός να πιάσει, να συμπιέσει, να σηκώσει ή να σπρώξει τους ιστούς του σώματος. Έχει αποκλειστικά θεραπευτικό σκοπό, επιδρώντας σε πιο βαθιά στρώματα, προάγοντας την αιμάτωση, την καλή κυκλοφορία της λέμφου, τη χαλάρωση και τη διάταση των μυικών ινών.

Οι πλήξεις είναι πιο έντονοι χειρισμοί και πιο γρήγοροι. Σκοπός τους είναι η διέγερση. Για να εκτελεστούν σωστά πρέπει τα χέρια του ειδικού μασέρ να είναι χαλαρά, διότι σε αντίθετη περίπτωση η τεχνική αυτή προκαλεί πόνο. Τέλος, οι δονήσεις είναι μια σειρά ειδικών χειρισμών με καταπραϋντική και μυοχαλαρωτική δράση. Δρουν αντανακλαστικά στους πιο βαθείς ιστούς του σώματος, σε οστά, μύες και όργανα.