Θεραπείες μασάζ στο Massage Therapy

Μασάζ -μάλαξη είναι ο χειρισμός των επιφανειακών και βαθύτερων (εν τω βάθει) μυϊκών ιστών και του συνδετικού ιστού χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους, την υποβοήθηση της διαδικασίας επούλωσης, τη μείωση της αντανακλαστικής σύσπασης των μυών, την αναστολή διέγερσης των κινητικών νευρώνων, αλλά κυρίως την προώθηση της χαλάρωσης και ευεξίας και, επομένως, την ψυχαγωγία. Ο ορισμός της μάλαξης συμπεριλαμβάνει όλες τις τεχνικές, όπου χρησιμοποιούνται τα χέρια για να αγγίξουν, να τρίψουν, να πιέσουν, να χειριστούν ιστούς του σώματος, να αισθανθούν, ώστε να ωφεληθεί θεραπευτικά ένας ασθενής.

Η μάλαξη περιλαμβάνει χειρισμούς που ποικίλουν είτε σε μορφή είτε σε ένταση, είτε σε επιδεξιότητα. Μπορεί είτε να σε διεγείρει είτε να προάγει την χαλάρωση και αυτό εξαρτάται από το είδος της τεχνικής, από τον τρόπο που ο θεραπευτής εκτελεί του χειρισμούς και από το πώς αντιλαμβάνεται ο ασθενής την μάλαξη. Η καταλληλότητα του κάθε χειρισμού κρίνεται από τον εκάστοτε θεραπευτή, ο οποίος πρέπει να κατέχει άριστες γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και παθολογίας.

Ο θεραπευτής προσαρμόζει την τεχνική του, ώστε να ελαττώσει την τάση στους μυς, στο δέρμα και στο συνδετικό ιστό με κύριο στόχο την ανακούφιση του ασθενή από τον πόνο. Στην πλειοψηφία τους οι τεχνικές μάλαξης είναι ευχάριστες, προσφέρουν άμεση ανακούφιση και χαλάρωση και είναι πολύ δημοφιλείς από τους ασθενείς. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και τεχνικές που είναι επίπονες, έχουν, όμως, σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες.